Krátky portrét

 

Deutsch

Englisch

Latein

Franz.

Spanisch

Russisch

CZ

Türkisch

Mundart

 

Sie können das Kurzporträt Tschechisch (gelesen von Eva Vavrinova, Q11) hier anhören:

Kurzporträt – Tschechisch.mp3
 

Krátké představení

Elly-Heuss-Gymnasium Weiden i.d. OPf. se nachází ve městě Weiden v Horní Falci v Bavorsku, blízko centra města na konci ulice Weigelstraße přibližně 200 m za novou radnicí. K centrálnímu autobusovému nádraží je to 5 min., k vlakovému nádraží asi 15 min. chůze. Naše žákyně a studentky pocházejí jednak z Weidenu, tak i u okolních krajů – Neustadt a.d. Waldnaab, Tirschenreuth, Schwandorf a Amberg/Sulzbach. Cestu k nám ajdete v menu na úvodní stránce (Startseite) pod „Anfahrt“.

Naše charakteristika

Státní dívčí gymnasium má tři větve. Jazykovou, sociální a ekonomickou. Ve školním roce 2011/2012 vyučuje 60 učitelů celkem 700 žákyň a studentek.
Škola vidí své kořeny ve snahách z počátku 20. století, prostřednictvím vlastního vzdělávacího ústavu dát dívkám z Weidenu a okolí větší šance ke vzdělávání. My se i dnes cítíme vázáni toto ideou, ale dále jsme ji rozvinuli a dáváme si nové výzvy a pomáháme uskutečňovat nové šance.

Poznávacím znamením pro „Elly“ je nabídka celodenní péče „Elly eins plus“ pro žákyně 5. -8. Třídy (školní družina s pestrou nabídkou různých aktivit a doučováním pod vedením kvalifikovaného personálu).

Dále máme od letošního roku v nabídce skutečnou celodenní třídu pro 5. ročník (celodenní vyučování uspořádané do bloků s ohledem na možnosti žákyň 5. třídy) a naši velmi oblíbenou „Elly-Mensu.“ (školní kuchyni).

Naše cíle

Průběh školního dne určují středoškolské učební předměty a jejich náročnost. Naši úlohu vidíme ve zprostředkování základních středoškolských znalostí dívkám a mladým ženám především s ohledem na matematické, přírodovědecké a technické studijní obory a povolání.

Velký důraz klademe na sociální aspekty a esteticko-muzikální vzdělávání. Stejně důležitý je pro nás vývoj každé studentky v osobnost, která má mnohostranné zájmy, je si vědoma své odpovědnosti, je otevřená a kvalifikovaná pro život. Složením maturity jsou naše absolventky skvěle připraveny pro všechny další formy studia, stejně tak pro jiné formy dalšího vzdělávání. Jsou schopny samostatně a zodpovědně žít svůj další život.

Náš tip

Listujte prostě dál naší webovou stránkou.

Získáte obraz o našem dynamickém dívčím gymnasiu, zcela prostého rigidních starých názorů, s velmi angažovaným profesorským sborem a se studentkami, které mají chuť do učení a radost z učení a které se těší na vlastní samostatný život.

A jestliže se vy nebo vaše dcera zajímáte o naši školu, jednoduše nás kontaktujte emailem nebo telefonicky. Budeme se na vás těšit.